Ing. Ivan Jakubec - LAYOUT D
Hanácka 15, 821 04 Bratislava
e-mail: layoutd@layoutd.net

IČO: 30155380, DIČ: 1025774101
IČ pre DPH: firma nie je platcom DPH
Bankové spojenie: BRE Bank SA, číslo účtu: 4201221123/8360
Živnostenský list sp.č. žo-1999/10835/00002, reg.číslo 47/2000
Číslo živnostenského registra: 102-10177